Wasa Kredit


Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela

kostnaden över tiden. Fråga din leverantör efter konkreta finansieringsförslag. Du få en
skräddarsydd finansieringslösning anpassad efter dina specifika behov.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi som leasegivare äger utrustningen under avtalstiden
medan du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut
har ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet.
Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent
av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor
under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en
driftkostnad och den belastar inte er balansräkning.

Vad kan man leasa?

Ni som kund kan leasa i princip all möjlig utrustning som räknas som lös egendom och går att
skriva av i företagets bokföring. Vanliga leasingobjekt är verkstadsutrustning (exempelvis
verktygsmaskiner och mätutrustning), kontorsutrustning (så som datorer, servrar och
kopieringsmaskiner) eller restaurangutrustning (till exempel restaurangugnar och vitvaror).

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid. Den belastar inte er
balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att
budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder er inte av företagets kapital och kan
genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning ni behöver till er
verksamhet utan att använda er av era likvida medel.

Fördelar för dig som kund

  • Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.
  • Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.
  • Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.
  • Leasing fördelar kostnaden över tiden.
  • Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

Hur går det till

Innehållet kan inte visas

-

-

Kontakta oss för offert